Toplam Atık Yönetimi

Endüstri faaliyetlerinin ilk aşamasından itibaren oluşan tüm atık ve yan ürünlerin; oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, yeniden kullanılması , geri dönüşümü, enerji veya maddesel olarak geri kazanımı, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsayan bir yönetim biçimidir.

Interaktif Çevre, bu alanda farklı bakış açısı ile her atığı, kazanılması gereken bir değer olarak görür.

Proje Tanımlama

Mevcut atık yönetim faaliyetleri yerinde incelenerek durum tespiti yapılır, proje planı belirlenir.

Sistem Kurulumu

Sistem için gerekli ekipmanlar temin edilir ve personel eğitimleri tamamlanır.

Operasyon

Atıkların toplanması, biriktirilmesi , geçici depolanması , etiketlenmesi, nakliyesi, geri kazanımı veya bertarafı süreçlerinin takibi yapılır.

Raporlama

Atık yönetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar IS2 veri tabanı ile kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde müşteriye özel rapor sunulur.

Çevre Danışmanlığı

İnteraktif Çevre olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sanayi tesisleri, turizm ve hizmet sektörü gibi başta olmak üzere, kapsamlı çevre danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Amacımız, işletmelerin çevreye duyarlı şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli desteği sağlamaktır. Çevre Danışmanlığı kapsamında:

 • Faaliyetin detaylı incelenmesi ve çevre mevzuatı kapsamında gerekliliklerin tespiti
 • Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi
 • Aylık düzenli denetimlerle incelemelerin yapılması ve raporlanması
 • Bilgilendirici eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi
 • Çevre izin/lisans belgelerinin alınması ve güncellenmesi
 • Çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerin yapılması
 • Çevre denetimleri ile destek sağlamak
Devamını Oku
Çevre Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

Firmamız, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde her türlü bina ve yerleşkeye kapsamlı sıfır atık danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Amacımız,

 • İşletmelerin sıfır atık hedeflerine ulaşmalarını sağlamak,
 • Sıfır atık sistemlerinin kurulumunu sağlamak,
 • İşletmede sıfır atık ve atık ayrıştırma kültürünü oluşturmak,
 • Düzenli denetim ve raporlamalar ile gelişimi takip etmek ve izlemek,
 • Sıfır Atık Belgesi başvurularını ve bildirimleri yapmaktır.

Sıfır atık hedeflerinize ulaşmanız için yanınızdayız.

Devamını Oku
Sıfır Atık Danışmanlığı

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Danışmanlığı - GSTC

GSTC Onaylı Sürdürülebilir Turizm Belgesi alınması sürecinde oteller, tatil köyleri ve diğer konaklama işletmelerine kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Amacımız, işletmelerin sürdürülebilir turizm standartlarına uyum sağlamalarını ve çevreye duyarlı faaliyetler gerçekleştirmelerini desteklemektir. Sürdürülebilir Turizm Belgesi Danışmanlığı kapsamında:

 • GSTC Onaylı Sürdürülebilir Turizm Belgesi alınmasına yönelik danışmanlık
 • Oteller ve tatil köyleri gibi konaklama işletmelerine yönelik hizmet
 • Atık yönetimi ve çevre mevzuatı uyumu sağlanması
 • Durum tespiti ve analizler
 • Eğitim ve farkındalık çalışmaları
 • Başvuru dosyalarının hazırlanması
 • Süreç takibi ve denetim
Devamını Oku
Sürdürülebilir Turizm Belgesi Danışmanlığı - GSTC

Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Interaktif Çevre olarak, işletmelerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir faaliyetler gerçekleştirmelerini desteklemek amacıyla çeşitli sürdürülebilirlik hizmetleri sunuyoruz. Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz kapsamında:

 • Yeşil Mutabakat Süreci
 • Karbon Ayak İzi Hesaplama
 • Su Ayak İzi Hesabı
 • Yaşam Döngüsü Analizi
 • Karbon Nötr Sertifikasyonu
 • Akreditasyon Danışmanlığı
 • LEED Sertifikası Danışmanlığı
 • Yeşil OSB Sertifikasyon Danışmanlığı
 • Eko-Yönetim ve Tetkik Programı Danışmanlığı

Daha yeşil bir gelecek için sizinle çalışmak istiyoruz.

Devamını Oku
Sürdürülebilirlik Hizmetleri