Avrupa Yeşil Mutabakatı


İklim değişikliği ve çevresel bozulma tüm Dünya için varoluşsal bir tehdit konumunda. Bu durumun önüne geçmek için her ülke farklı hedefler ve stratejiler belirliyor. Avrupa Birliği ise 2019 yılında duyurduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bu alanda kaynak verimli ve rekabetçi yeşil dönüşümü sağlamayı hedefliyor. Avrupa Yeşil mutabakatı Avrupa Birliğinin yeşil ekonomik büyüme hedefini sağlamak için Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir dizi politika girişimidir.


Bu kapsamda,

 • Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması
 • Döngüsel Ekonomi Eylem Planı
 • Avrupa İklim Yasası
 • Avrupa İklim Paktı
 • AB Emisyon Ticaret Sisteminin Revizyonu
 • Adil Geçiş Mekanizması
 • Ulaşım ve Sanayi Strateji Belgeleri Revizyonları
 • Enerji Stratejileri

gibi birçok alanda değişiklik ve yeni stratejiler oluşturuyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatının en önemli noktaları ise

 • 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olmak
 • 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını %55 azaltmak
 • 2030 yılına kadar 3 milyar ek ağaç dikilmesi

gibi birçok çarpıcı hedefe ulaşmayı planlıyor.

Türkiye gibi ihracatının büyük çoğunluğunu Avrupa Birliği’ne gerçekleştirmekte ülke sanayilerinin ise Avrupa pazarına ürün sunabilmek için Yeşil Mutabakat ve gerekliliklerine uyumlu şekilde stratejilerini belirlemesi gerekiyor. Bu alanda, alüminyum, çimento, gübre, demir-çelik gibi büyük sektörleri doğrudan ilgilendiren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması çerçevesinde üreticilerin sera gazı emisyonlarını 2023 yılı son çeyreği itibariyle raporlamaya başlaması, azaltım planları oluşturması ve ülkelerin de AB Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu bir emisyon ticaret sistemi kullanıyor olması gerekiyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Avrupa’nın yeşil dönüşümü merkeze alarak ekonomik büyümesini rekabetçiliği sürdürerek devam edebilmesi için son yıllarda oluşturulan en büyük politikalardan bir tanesini oluşturuyor. Bu dönüşümün ana odağı Avrupa olmakla birlikte, Avrupa pazarına ürün üretimi yapan tüm ülkeleri de aynı hedeflere, aynı stratejilere uyumlu şekilde sürdürülebilir üretim modellerine geçiş konusunda da teşvik ediyor.