ÇÖZÜMLER

Yeşil OSB Sertifikasyon Danışmanlığı

Yeşil OSB Sertifikasyonu Yeşil OSB Sertifikasyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde geliştirilen ve "Sürekli Gelişim" prensibiyle uyumlu bir belgedir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle organize sanayi bölgelerine sunulan bu belge, çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomik performansı değerlendiren kapsamlı bir sertifikasyon sistemidir. Performans kriterleri; OSB Yönetimi, Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Performans başlıkları olmak üzere 4 ana başlık altında değerlendirilmektedir.

Belge, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin sürdürülebilirlik amacıyla hareket etmelerini sağlamayı hedefler. Türkiye'nin sanayi sektöründeki OSB'ler, Yeşil OSB Belgesi ile çevresel etkilerini azaltma, sosyal sorumluluklarını yerine getirme, yönetim süreçlerini iyileştirme ve ekonomik sürdürülebilirlik sağlama yolunda bir çaba içine girmektedir.

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi, OSB'lerin çevresel yönetim, su ve enerji yönetimi, atık yönetimi, sosyal altyapı inşası ve ekonomik değer yaratma gibi kriterlere uygunluğunu değerlendirir. Türkiye'deki OSB'ler, bu süreçte belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirerek Yeşil OSB sertifikası alabilir ve bu sayede sürdürülebilirlik ilkelerine daha yakından bağlılık göstermiş olurlar.

Yeşil OSB Sertifikasyonu, Türkiye'deki OSB'ler için çeşitli avantajları beraberinde getirir. Bu avantajlar arasında doğal kaynakların daha verimli kullanımı, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, kurumsal itibarın artırılması ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, çevresel yönetim ve izleme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, karbon vergisi düzenlemelerine uygunluğun sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi unsurlar Türkiye'nin ekonomik ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelmesine katkı sağlar.

Firmamız, Yeşil OSB Sertifikasyon Danışmanlığı kapsamında ISO 14064 kurumsal karbon ayak izi ve ISO 14046 su ayak izi hesaplamalarını gerçekleştirerek işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır. Türkiye'deki OSB'ler, bu hizmetlerimizle çevresel etkilerini ölçerek, raporlayarak ve azaltarak Yeşil OSB Sertifikası almak konusunda daha bilinçli adımlar atabilirler.