SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirliği Sağlamanın Yolları

Vizyon ve politikanın belirlenmesi
Süreclerin analiz edilmesi
Strateji geliştirilmesi ve yol haritasının çizilmesi
Uygulanması