ÇÖZÜMLER

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Danışmanlık Hizmetleri

Dünya Turizm Örgütü'ne göre sürdürülebilir turizm, "mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan, ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizmdir".

Bu tanımdan hareketle sürdürülebilir turizm,

 • ekolojik süreçlerin sürmesine ve doğal mirasın ve biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak çevresel kaynakları en iyi şekilde kullanmalı,
 • yerel halkların sosyo-kültürel dinamiklerine saygı göstererek kültürel miraslarını ve geleneksel değerlerini korumalı,
 • kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmalı,
 • sürdürülebilir ekonomik operasyonlar sağlamalı,
 • tüm paydaşlara adil ve istikrarlı istihdam olanakları sağlamalı
 • yerel topluma sosyal hizmetler sağlanması dahil olmak üzere sosyo-ekonomik faydalar kazandırmalı,
 • yoksulluğun azaltılmasına da katkıda bulunmalıdır.

Diğer yandan sürdürülebilir turizm, turist memnuniyetinin yüksek olmasını sağlarken turistlerin sürdürülebilirlik konularında farkındalıklarını da artırmalı ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimsemelerini teşvik etmelidir.

Sürdürülebilir turizme ulaşmak sürekli bir süreçtir. Etkilerin sürekli izlenmesini, gerektiğinde gerekli önleyici ve/veya düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirir. Geniş katılım ve fikir birliğinin oluşturulması kapsamında tüm paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçli katılımı önem arz eder.

Türkiye bağlamında ekonomik faaliyetler içinde büyük bir payı bulunan turizm sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanmasının sağlanması kapsamında 15 Kasım 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022/2 sayılı genelge ile Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı hayata geçirilmiştir.

Uluslararası arenada belirleyici bir rol sahibi olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) kriterlerine uyum sağlanması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde sektör paydaşları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TR-I) geliştirilmiştir.

Turizm sektörünün sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin temin edilmesi ve sektördeki tüm paydaşların katılımıyla ortak bir anlayış geliştirilmesi amacı taşıyan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşamalı bir belgelendirme sistemine sahiptir. Bu kapsamda ilk aşamayı teşkil eden 1. Aşama Belgesinin turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı tarafından 31.12.2023 tarihine kadar alınması zorunludur.

İnteraktif Çevre olarak turizm sektörüne uzun zamandır sağladığımız çevre danışmanlığı ve sıfır atık danışmanlığı hizmetlerimizle birlikte Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın tüm aşamalarına yönelik olarak danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İşletmenizin talepleri doğrultusunda ister 1. Aşama, ister tüm aşamalar için belgelendirmeye esas hazırlıklarınızda size danışmanlık ekibimizle destek oluyoruz.

Sürdürülebilir Turizm Programı Danışmanlığı Hizmeti

Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında yer alan üç aşamalı belgelendirme sisteminin her aşaması için konaklama tesislerine sunulan hizmetlerimizi aşağıdaki adımlarla gerçekleştiriyoruz:

 • Durum Tespiti
 • İhtiyaç Analizi
 • Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları
 • Çevresel ve Ekonomik Faydaların Takibi
 • Belgelendirme süreci için gerekli olan Risk Analizi ve Dokümantasyon Çalışmaları
 • Tesise Yönelik Talimat ve Formların Oluşturulması
 • Veri ve Gelişme Takibi
 • Raporlama
 • Belgelendirme için Dosya Hazırlanması