ÇÖZÜMLER

Eko-Yönetim ve Tetkik Programı Danışmanlığı (EMAS)

Eko-Yönetim ve Tetkik Programı Eko-Yönetim ve Tetkik Programı (EMAS), Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir çevre yönetim sistemidir. EMAS; işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarını, kaynak kullanımını optimize etmelerini ve sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirmelerini amaçlarken işletmelerin çevresel performanslarını sürekli iyileştirmelerine ve bu iyileştirmeleri paydaşlarına şeffaf bir şekilde iletmelerine odaklanır. EMAS, işletmelerin yasal gereksinimlere uygunluğunu sağlamak, çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre faaliyet göstermelerini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur.

EMAS, çevre yönetimi konusunda genel gereksinimleri belirleyen ISO 14001 standartlarına dayanmaktadır. ISO 14001, çevre yönetim sistemleri için temel gereksinimleri sağlar ve işletmelerin çevresel etkilerini değerlendirmelerine, kontrol etmelerine ve sürekli olarak iyileştirmelerine olanak tanır.

EMAS, ISO 14001 standartlarının ötesine geçerek, işletmelerin çevresel performanslarını doğrulamak ve bu performansı paydaşlarına açıklamak için belirli ek gereksinimleri içerir. EMAS, işletmelerin çevresel performanslarını bağımsız bir tarafça doğrulama sürecini içerirken, ISO 14001 sadece iç denetimlere odaklanır. İşletmeler, hem ISO 14001 hem de EMAS standartlarına uyum sağlayarak çevre yönetim süreçlerini güçlendirebilir ve sürdürülebilir iş uygulamalarına odaklanabilirler.

Türkiye'nin AB ile gümrük birliği anlaşması ve çevresel düzenlemelerle entegrasyonu, Türkiye'deki işletmelerin çevresel performanslarını geliştirmeleri ve sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemeleri için bir zemin oluşturmuştur. EMAS, Türkiye'deki işletmelerin sürdürülebilirlik ve çevresel performanslarını artırmak istedikleri noktada çevresel sorumluluklarını belirleme, azaltma ve paydaşlarıyla paylaşma konusunda kapsamlı bir çözüm sunar.

Bu süreç, işletmelere çevresel etkinin azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması için bir çerçeve sunarken paralelinde işletmelerin paydaşlarına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar. Bu; işletmelerin atık yönetimi, enerji verimliliği, su tasarrufu gibi çevresel etkilerini belirleyip yönetmelerine olanak tanır. EMAS, işletmelerin çevresel açıdan sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmalarını ve sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamalarını sağlar.

Türkiye'deki işletmelere EMAS ve ISO 14001 standartlarına uyum sağlama konusunda ve çevresel performanslarını iyileştirme konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İşletmenizin enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerini minimize etmek amaçlı iş birliği olanaklarını görüşmek ve sürece yönelik detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.