SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Nedir?

Doğal kaynakların doğru bir şekilde yönetimi ile çevreci yaklaşım sergileme, endüstriyel tesisler de dahil olmak üzere herkesin öncelikli görevidir. Üretim süreçlerinin yönetilmesinde de sürdürülebilirlik en önemli faktörlerden biridir. Sürdürülebilirliği tam anlamıyla sağlamak için çıktığınız uzun yolda Interaktif, çözüm ortağınız olarak hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

Genel kabul gören tanıma göre sürdürülebilir kalkınma; “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak”tır. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre sürdürülebilir kalkınma, “kaynakların tüketiminin, yatırım kararlarının, teknolojik gelişmenin ve kurumsal değişimin bir uyum içinde gerçekleştiği ve insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyelinin artırıldığı değişim süreci” olarak ifade edilmiştir.