Toplam Atık Yönetimi

Endüstri faaliyetlerinin ilk aşamasından itibaren oluşan tüm atık ve yan ürünlerin; oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, yeniden kullanılması , geri dönüşümü, enerji veya maddesel olarak geri kazanımı, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsayan bir yönetim biçimidir.

Interaktif Çevre, bu alanda farklı bakış açısı ile her atığı, kazanılması gereken bir değer olarak görür.

Proje Tanımlama

Mevcut atık yönetim faaliyetleri yerinde incelenerek durum tespiti yapılır, proje planı belirlenir.

Sistem Kurulumu

Sistem için gerekli ekipmanlar temin edilir ve personel eğitimleri tamamlanır.

Operasyon

Atıkların toplanması, biriktirilmesi , geçici depolanması , etiketlenmesi, nakliyesi, geri kazanımı veya bertarafı süreçlerinin takibi yapılır.

Raporlama

Atık yönetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar IS2 veri tabanı ile kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde müşteriye özel rapor sunulur.