ÇÖZÜMLER

Çevre Danışmanlığı

Mevzuat kapsamında öngörülen çevre hizmetlerinin yürütülmesi ve çevre izin/lisans başvuruları konusunda çözüm sunulmaktadır.

Bu hizmet kapsamında ;

  • Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek,
  • İşletmelerdeki çevre yönetim çalışmalarını düzenli aralıklarla izlemek,
  • İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
  • Aylık faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İşletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkikler gerçekleştirerek, İç Tetkik Raporunu hazırlamak,
  • Bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak,
  • Gerekli çevre izin/lisans belgelerini almak, güncelleme çalışmalarını yürütmek,
  • Çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini yapmak,
  • Denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak
Mevzuat Uyumu
Çevre İzin
Endüstriyel Atık Yönetim Planı
İSO 14001 Danışmanlığı

Çevre Danismanlik Yeterlilik Belgesi